Política de privacitat
Empresa Història Localització Serveis Contacte
Empresa
 
Història
 
Localització
 
Serveis
 
Contacte
 
Aplicacions
 
Revestiments 
 
 
Paviments 
 
 
Aplacat 
 
 
Columnes o pilans 
 
 
Murs 
 
 
Parets 
 
 
Façanes 
 
 
Terres 
 
 
Exteriors 
 
 
Tríptic o catàleg
 
 

 

   Inicio >> Política de privacitat

Política de privacitat

JOAN SISQUELLA, S.L., de nacionalitat espanyola, amb domicili social situat a l´Avinguda Catalunya, 3 – 25310 Agramunt (Lleida), amb el N.I.F. B25451576, és la titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través dels formularis existents en aquest lloc web, seran tractades amb estricta confidencialitat d´acord amb la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l´informem de què té vosté dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel.lació de les seves dades, podent exercir tals drets enviant per escrit una sol.licitud a l´adreça a dalt indicada.

Les dades sol.licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, així com portar a terme feines bàsiques per a complimentar la seva sol.licitud.

JOAN SISQUELLA, S.L., insisteix en el seu compromís d´ús responsable i confidencial de les dades, garantitzant que les dades dels usuaris es tractaran d´acord amb les exigències legals, i que només seran utilitzades per JOAN SISQUELLA, S.L. i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades obtingudes són les adecuades, pertinents i no excessives en relació amb l´ambit i finalitats descrits. L´usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se JOAN SISQUELLA, S.L., el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de las demés accions que procedeixin en Dret.

Consentiment del remitent
Mitjançant l´enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

invisible
Aplicacions

mapa web | buscador | política de privacidad
JOAN SISQUELLA, S.L. CIF.B25451576 - Produce Productos web, s.l. - Posicionamiento en buscadores